Essays

To con­nect, or to dis-con­nect (NL)

Writ­ten by Flo­ri­an Hell­wig — August 2017

Een odyssee van de weten­schaps­fic­ties tot de wereld van Dis­con­nect’

 

Iden­titeit (NL

Writ­ten by Vic­tor Gijs­bers — Sep­tem­ber 2017

Reflec­tion on a scene of Dis­con­nect by philos­pher Vic­tor Gijs­bers

Per­formed at ‘Nacht van Kun­st en Ken­nis’ in Lei­den.