Counting down to Disconnect

In a few weeks we will begin with the rehearsals for the pro­duc­tion ‘Dis­con­nect’. In the mean­while we made a pro­mo­tion pho­to for this elek­tron­i­cal musicthe­atre pro­duc­tion. Click on the pho­to to see the result.

SCHRIJF ALS EERSTE EEN REACTIE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *